+ 385 1 2343 969 Kontaktirajte nas

Tehničko savjetovanje

Uz navedeno, projektiranje i nadzor kao treća usluga u paketu naše inženjerske ponude je tehničko savjetovanje. Usluga tehničkog savjetovanja investitora ovisi o vrsti građevine (radova), njenoj složenosti i veličini.Poslovi tehničkog savjetovanja obuhvaćaju:

 • pružati savjete Investitoru vezane uz izradu projektne dokumentacije, program, tenderiranje, građenje, troškove građenja i primopredaju
 • odabir projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama
 • povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora,
 • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine,
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine.
 • planiranje i praćenje revizije dinamike realizacije projekta
 • ekonomska obrada podataka o vođenju projekta
 • analiza projektne dokumetnacije, glavnog projekta, izvedbene dokumentacije i troškovnika, te pravovremeno davanje primjedbi i eventualnih dopuna dokumentacije
 • suradnja s Naručiteljem pri formiranju tender dokumentacije
 • suradnja s Naručiteljem kod formiranja liste Ponuditelja
 • raspis tenedera zajedno s Naručiteljem
 • analiza prispjelih ponuda s usporednim tablicama
 • predlaganje najpovoljnijeg Izvoditelja Naručitelju
 • izrada prijedloga ugovora o građenju
 • suradnja s državnim dijelima
 • praćenje tijeka postupka ishođenja lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta građevine
 • analiza rizika očekivanih troškova i planiranog vremena provedbe projekta
 • revizija planova provedbe projekta
 • briga o postupcima i provedbi kontrole kvalitete
 • utvrđivanje prijedloga i izrada planova provedbe projekta za fazu izgradnje i fazu korištenja
 • stručna podrška pri žalbenom, tužbenom ili sličnom postupku
 • provjera sve projektne i ostale dokumentacije; nacrta i proračuna s obzirom na usklađenost i točnost te kod utvrđenih nedostataka i/ili nesuglasnica prije izvođenja radova pismeno o tome obavijestiti Naručitelja, kako bi pravovremeno pribavio potrebno pojašnjenje

 

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju.