+ 385 1 2343 969 Kontaktirajte nas

Mala hidroelektrana, Sunja

za projekt:         GLAVNI STROJARSKI PROJEKT                           

za investitora:   VIZ-Molendinum d.o.o.; Cirkovljanska 2a, Zagreb

za građevinu:    MALA HIDROELEKTRANA „KLIPIĆ“ SUNJA k.č.br. 1401, 1402, 2467/3, 2467/4, 2467/1, 2481, 1288, k.o. Sunja, Sunja

1000046

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju.