+ 385 1 2343 969 Kontaktirajte nas

ŽGCO Marišćina

za projekt:         GLAVNI STROJARSKI PROJEKT, izmjena i dopuna, CENTRALNOG GRIJANJA, 
                          PLINSKE INSTALACIJE, VENTILACIJE I HLAĐENJA

za investitora:   EKOPLUS d.o.o., Ciottina 17b, Rijeka

za naručitelja:   FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
                            Ksaver 208, Zagreb
                                                                     

za građevinu:    ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM, PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE „Marišćina“                         

dio građevine:    POSTROJENJE ZA MEHANIČKO-BIOLOŠKU OBRADU OTPADA    

1000049

 

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju.