+ 385 1 2343 969 Kontaktirajte nas

BIM standard

1000161

Što je BIM?
Za koga je BIM bitan?
Kome pripada, kada su djelovi prikaza zasebno napravljeni i svaki je dio zajedničkog digitalnog modela?
Mnoga pitanja bi se moglo postaviti u svezi BIM tehnologije. Pokušati ću dati neke osvrte i uvod u BIM standard te iste s vremenom usavršavati.
BIM (Building Information Modeling) je digitalni prikaz građevine i njezine funkcije koji su temeljeni na stalno ažuriranim podacima.To se osigurava s pouzdanom bazom BIM elemenata za sve tipove projekata koja se konstantno nadpounjava i usavršava. BIM ujedinjije sve informacije o svakoj komponenti građevine. BIM podaci mogu biti korišteni od začetka planiranja građevine, tijekom njezinog korištenja (adaptacije, rekonstrukcije) i na kraju ciklusa do njenog uklanjanja. BIM model je virtulani odraz građevine u prirodnom obliku.

Područja djelovanja
Implementacija i razvoj područja djelovanja BIM kod svih VDI smjernica se odnose na slijedeće:
- čovjek
- tehnologija
- procesi
- uvjeti
a) Čovjek
Djelovanje čovjeka u BIM sustavu je bez sumnje najvažniji faktor korištenja i razvoja BIM standarda. Jasno definiranje odgovornosti i uloga u ovom slučaju je jedan od najvažnijih koraka.Kordinacijski odbor VDI naročito uzima u obzir slijedeće:
- BIM korisnici, osobe uključene u BIM
- uloge i odgovornosti
- iskustva, znanja i kvalifikacije BIM korisnika
- partnerstvo
- zajednički rad i komunikacija
b) Tehnologija
Okvir i smjernice BIM tehnologije trebaju biti opisane na naćin da se standardizira slijedeće:
- Automatizacija
- BIM-Controling (4-D,5-D, izvješće o napretku )
- razmjena podataka
- upravljanje podacima
- proučavanje promjena
- vizualizacija
c) Procesi
BIM je jedana radna metoda za realizaciju građevinskih projekata (arhitektura, građevina, instalacija). Stoga su procesi od presudnog značaja. Ovdje se moraju uzeti u obzir slijedeće smjernice:
- zahtjevi za planiranje i provedbu
- BIM Model
- razmjena podataka
- održivost upravljanje podacima
- ocjenjivanje kvalitete informacija ( BIM Bodeli)
- sigurnost i pouzdanost
d) Opći uvjeti

Opći uvjeti su uz prethodno opisana poručja djelovanja presudna za uspješan razvoj BIM-a.Mora se ostvariti ravnoteža i kompatibilnost s postojećim zakonskim okvirom ( Zakon o gradnji, Zakon o informacijama, Zakon o javnoj nabavi). Pravila se odnose na:
- natječaje
- pojmove i znakovlje
- prava vlasništva
- zajedničke standarde i formate
- odgovornost
- ugovore
- potvrdu Zakonodavnih tijela

Za koga je bim bitan
BIM tehnologija bi trebala biti bitna za svakog tko ostvaruje korištenjem BIM standarda i tehnologije neke benefite. Neki od benefita BIM su:
- investitori i inženjeri ostvaruju manje troškove i smanjuju rizik (tehnički i financijski)
- zgrade se projektiraju na sigurniji naćin
- kontrola učinkovitosti smanjuje tekuće troškove
- bolji uvid u građevinu dovedi do boljih odluka
- preciznije određovanje troškova gradnje objekta
- bolje usklađenje s zakonskom regulativom što iziskuje smanjenje troškova
- smanjeni troškovi i rizik ugovaranja s podizvođačima
Investitori s pristupom BIM-u imaju bolji uvid životni ciklus građevine i održavanje građevine od sitnih detalja do većih dijelova ili kompletne građevine.
Kod arhitekata,inženjera i stručnjaka iz različitih područja koji su uključeni u tijek gradnje a čijim se djelovanjem ostvaruje različiti procesi, BIM standard osigurava „reinženjering poslovnih procesa“.Reinženjering poslovnih procesa ostvaruje se na zadovoljstvo svih sudionika uključenih u proces gradnje. Stari poslovni procesi više ne zadovoljavaju moderne zahtjeve (tehničke i ekonomske) jedne građevine. Mogućnost korištenje IT mreža i mogućnost mobilnosti kompjutera pomalo ali sigurno istiskuje s gradilišta , građevinske knjige, građevinske dnevnike i protokole vođene na papirnatom mediju.
BIM standardi obuhvaćaju standarde različitih organizacija, koji međusobno komuniciraju, potaknuti pritiskom investitora, javnih ustanova da se poboljša učinkovitost u gotovo svakoj komercijalnoj i javnoj aktivnosti koja uključuje i izgrađeni okoliš. Njihovi zahtjevi obuhvaćaju planiranje, projektiranje, izgradnju, upravljanje, obnovu, razgradnju i krajnje rušenje zgrada, mostova, elektrana, zračnih luka, autocesta, skladišta goriva, rafinerija i luka. Uslijed navedenih mogućnosti za pretpostaviti je da će BIM standardi uštedjeti milijarde dolara i poboljšati kvalitetu života.
Prema nekim autorima BIM standard danas se može nazivati 8D modeliranje jer u sebi uključuje:
- 2D: 2-dimenzinalni pogled
- 3D: 3-dimenzinalni pogled
- 4D: + procjena troškova
- 5D: + planiranje
- 6D: + upravljenje
- 7D: + održivost
- 8D: + sigurnost na radu i zdravlje
Budućnost građevinske industrije je digitalna komunikacija, a BIM budućnost dizajna i dugoročnog upravljanja objektima. Hardver, softver i aplikacije najavljuju veću sposobnost da obrađuju sve veće količine neobrađenih podataka i informacija, uporaba BIM-a postat će iz dana u dan sve izraženija.

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju.